fbpx

תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי המופקד על תשלום הזכויות הסוציאליות בישראל.

פעמים רבות, הליך מימוש הזכויות עשוי להיות ארוך, בירוקרטי ומורכב.

עו"ד זחצ'ינסקי עתיר ניסיון בייצוג לקוחותיו מול הוועדות הרפואיות השונות ומתמחה בתביעות המוגשות לביטוח הלאומי לסוגיהן:

  • תביעות בגין נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים
  • תביעות בגין תאונת עבודה
  • תביעות בגין גמלת ילד נכה
  • תביעה לגמלת ניידות
  • הוצאת פטור ממס הכנסה
דילוג לתוכן