fbpx

תאונות עבודה

תאונת עבודה הינה תאונה שהתרחשה בזמן עבודה, בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה. תביעה בעקבות תאונת עבודה יכול ותהיה מוגשת כנגד מספר גורמים:

  • הביטוח לאומי – עובד אשר נפגע במהלך העבודה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי, בגין דמי פגיעה וקצבת מענק נכות ככל וחלילה נותרה נכות מסוימת.
  • המעסיק – ככל והפגיעה נגרמה עקב רשלנותו של המעסיק, ניתן לתבוע את המעסיק ו/או חברת הביטוח שלו בשל המעשה או המחדל הרשלני אשר גרמו לפגיעת העובד.
  • חברות הביטוח וקרנות הפנסיה – במקרה שלנכות או אובדן כושר עבודה ניתן להגיש תביעה מול ביטוח המנהלים או קרן הפנסיה אשר קיימים במסגרת העסקתו של העובד. כמו כן, ניתן להגיש תביעה לפיצוי כנגד פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ככל והנפגע היה מבוטח בפוליסה מסוג זה.

עו"ד זחצ'ינסקי, מייצג תובעים בלבד ועתיר ניסיון בניהול תיקי "תאונות עבודה" מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח השונות, תוך מתן דגש על השגת פיצוי מקסימאלי.

דילוג לתוכן