fbpx

תאונות דרכים

מדי יום מתרחשות עשרות תאונות דרכים שונות ומגוונות. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה– 1975 קובע כי כל אדם שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי כספי (למעט חריגים). כמו כן, קובע החוק כי "האחריות היא מוחלטת ומלאה, ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים".

בדרך כלל, התביעה מוגשת כנגד חברת הביטוח של הנפגע עצמו, אולם במקרים מסוימים כדוגמת הולך רגל, רוכב אופנים או קורקינקט התביעה תוגשנה כנגד חברת הביטוח של הרכב הפוגע.

הפיצוי הכספי לו זכאי הנפגע הינו נגזרת של מספר רכיבים כדוגמת: היקף וחומרת הפגיעה, כאב וסבל, הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת הזולת, הפסדי פנסיה ועוד.

עו"ד זחצ'ינסקי, מייצג תובעים בלבד ועתיר ניסיון בניהול תיקי "תאונות דרכים" מול חברות הביטוח השונות, תוך מתן דגש על השגת פיצוי מקסימאלי.

דילוג לתוכן